• مالکان خودروفرسوده
  • 140ملیون خریدارخودروشما
  • 140ملیون خودرواسقاط
  • پیکان پراید  پژو  وانت بار
هوالرزاق

کارگروه تخصصی معین بازیافت ماشین

مجری ساماندهی معاملات خودروفرسوده

واسط ساماندهی ثبت نام آنلاین مالکان خودروی فرسوده وانتقال گروهی اطلاعات فروشندگان  به خریداران عمده جهت آماده سازی رونداسقاط

درصورت تمایل فروش خودروبنرینی وانت وسواری تولیدهربرندی درمدل 1385به قبل به قیمت مصوب 140ملیون تومان ازطریق پکیج ثبت خودرودرزیرضمن ثبت نام مشخصات درخواستی خودرو فرسوده خودرا ثبت ومنتظرتماس خریدارخودرو جهت اعلام نوبت حضور وادرس کارگاه اسقاط باشید پس ازدریافت این اطلاعات درساعت ونشانی مقرر همراه با خودرو -مدارک احرازهویت مالک ومدارک خودرو حاضرشویدکه پس ازانجام مراحل اداری وبازدیدکارشناس راهور روند انتقال سند پروسه اسقاط خودرو وپرداخت وجه خودرو به فروشنده ازطرف خریدارطی شود

 ماخریدارخودروی فرسودهشما نیستیم فقط ازطرف خریداران حقیقی یاحقوقی پروسه معاملات جهت اسقاط را به صورت مکانیزه فراهم میکنیم     برای دریافت اطلاعات بیشتر ادامه توضیحات کلیک کنید

 

 


 


 


جديدترين ها

پکیج فروش موتور دوچرخ فرسوده

پکیج فروش موتور دوچرخ فرسوده

این پکیج برای  ثبت اطلاعا..

80,000تومان

اعلام خریدخودروفرسوده

اعلام خریدخودروفرسوده

اینجانب   خریدار حقی..

100,000تومان

پکیج فروشنده کامیون گازوئیلی

پکیج فروشنده کامیون گازوئیلی

کاربر محترم هم اکنون تا اطلاع ..

150,000تومان

فروشنده خودروفرسوده بنزینی

فروشنده خودروفرسوده بنزینی

اینجانب مالک خودروفرسوده بامشخ..

50,000تومان

مالکان خودروهای فرسوده قبل از اقدامبه ثبت ناموثبت خودرو فرسوده با مطابقت مشخصات خودروی خود با اطلاعات تصویر زیر واطمینان از قرار گرفتن در چرخه خودروهای قابل اسقاط  اقدام به ثبت نام کنید البته همکاران ما پس از ثبت نام شما تمام این موارد را اخذاستعلام میکنندقیخوب
یاماندهی
اوراق
حودروخارج ازرده
خودروی فرسوده
اسقاط
ثبت نا ما سان